Pingjian-Z View my profile

BloG* หนังสือพิมพ์ [First Published]

posted on 14 Mar 2008 19:27 by pingjian-z

.

ชื่อว่า " Blog หนังสือพิมพ์ " ตามแบนเนอร์ข้างบนนั้นน่ะ

Q1 :  ทำไมเป็น Blog หนังสือพิมพ์...?   เอาไว้ประกาศข่าวสารหรอ...

A1 :  ไม่เชิงแฮะ...  Blog หนังสือพิมพ์ มีตัวย่อว่า Blog นสพ.

          นสพ. ย่อมาจากหนังสือพิมพ์ และ นิสิตแพทย์

          ซึ่งความหมายจริงที่ต้องการคือคำว่า นิสิตแพทย์ นี่แล

Q2 :  งั้นทำไมไม่ใช้ชื่อว่า " Blog นิสิตแพทย์ " เลยล่ะ...?

A2 :  ก็มันไม่แนวอ่ะ...

Q3 :  น้ำหน้า Blog ไร้สาระๆ อย่างนี้ ไปติดแพทย์กับเค้าได้ไงน่ะ ?

A3 :  น่านซิ.... งงๆ อยู่ 555+

Q4 :  แล้วจะโล๊ะ Blog นี้ทิ้งเลยหรอ ?

A4 :  เรื่องไร....  ไม่โล๊ะจ้าไม่โล๊ะ Blog นี้จะยังคง ไร้สาระ และซังกระบ๊วยเช่นเคย

         แต่จะจัดรูปแบบใหม่  [Reforming] เพื่อแยกแยะระหว่างความมีสาระ และความไร้สาระ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Q5 :  มั่นใจป่ะเนี่ยว่า Blog ใหม่จะมีสาระ ?

A5 :  มั่นใจซิ... คิดว่านะ - -"  แต่ก็ยังคงความไร้สาระไว้บ้างเช่นเคย

Q6 :  คิดว่าจะมีคนเข้าป่าวเนี่ย ?

A6 :  ไม่รู้ดิ... แต่แค่อยากทำ Blog ที่มีประโยชน์กับคนอ่านบ้าง เท่านั้นแล

Q7 :  เปิด Blog หนังสือพิมพ์ เมื่อไหร่อ่ะ ?

A7 :  14 มีนาคม 2551 จ้า ตรงกับวันเกิดพอดี ^0^

ตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างหาข้อมูล และการดำเนินการสร้าง เพิ่งจะเริ่มก่อร่างสร่างตัว

ช่วยกันสนับสนุนหน่อยน้า...

.

     Knowledge Tips*  

" นิสิต "

            เป็นคำที่ใช้เรียกผู้ที่ศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยที่แยกตัวออกมาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ก็คือ มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ มหาวิทยาลัยทักษิณ

รวมทั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ใช้คำว่า พระนิสิต)

นอกจากนี้ ยังใช้ในมหาวิทยาลัยเอกชนบางแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

             โดยเมื่อก่อน ใช้คำว่า "นิสิต" สำหรับผู้ชาย และ "นิสิตา" สำหรับ ผู้หญิง

นิสิต มีความหมายว่า "ผู้อยู่อาศัย" สืบเนื่องมาจากในช่วงที่เป็นโรงเรียนข้าราชการพลเรือนของ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และได้รับการสถาปนาเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้น

ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยถือว่าอยู่นอกเมือง การคมนาคมเพื่อมาศึกษาเป็นการยากลำบาก  ดังนั้น

ผู้ที่มาเรียนส่วนใหญ่จำเป็นต้องพักภายในหอพักของมหาวิทยาลัย

            การเรียนวิชาแพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ผู้เรียนต้องฝึกภาคปฏิบัติในห้องทดลอง

และโรงฝึกงาน จึงจะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรซึ่งมี ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

อกจากต้องฝึกภาคปฏิบัติดังเช่นสามคณะที่ยกตัวอย่างมาแล้ว ผู้เรียนต้องฟัง คำบรรยายของอาจารย์

หากมีข้อสงสัยจะได้ซักถามอาจารย์ หรือหากอาจารย์ต้องการซักถามเพื่อทดสอบความเข้าใจของผู้เรียน

นับเป็นกระบวนการเรียนการสอนที่สำคัญ นี่เป็นเหตุผล อีกประการสำหรับคำว่า นิสิต

             ในปัจจุบันนี้ ถึงแม้ว่า ผู้ที่มาเรียนจะไม่ได้พักในหอพักเหมือนในสมัยก่อนแล้วก็ตาม แต่ก็ยังนิยมเรียกว่า

"นิสิต" สำหรับมหาวิทยาลัยดังกล่าว

.

" นักศึกษา " 

             เป็นศัพท์เรียกผู้ที่มาเรียนเพิ่มวุฒิ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ใหญ่ทำงานแล้ว เวลาเรียนไม่ต้องเข้าเลคเชอร์

จึงไม่ต้องมาพักอาศัยในมหาวิทยาลัย ต่อมามหาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งตั้งภายหลัง

ใช้คำว่านักศึกษาสำหรับทุกบุคคลที่เข้าเรียน เรียกว่าเป็นผู้ที่เข้ามาศึกษา

ทำให้เกิดคำว่านักศึกษาขึ้นอย่างกว้างขวาง เป็นนักศึกษาอาศัยตำราเรียนเป็นหลัก ไม่ต้องฟังเลคเชอร์

             ปัจจุบันมหาวิทยาลัยที่ใช้คำเรียกนิสิตมีอยู่ 4 สถาบันคือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งสามมหาวิทยาลัยหลัง

ผู้เรียนสมัยก่อนต้องอาศัยอยู่ในหอพัก เพราะมหาวิทยาลัยอยู่นอกเมือง เช่นเดียวกับจุฬาฯ ในอดีต

.

>>>>>> และนี่คือที่มาว่า  ทำไมถึงเป็น บล็อกหนังสือพิมพ์ เพราะว่าใช้คำว่า

นิสิตแพทย์  -  นสพ.  >>>>  ซึ่งย่อเหมือนกับ คำว่า  หนังสือพิมพ์นี่เอง  ^^

.

Comment

Comment:

Tweet

เข้ามาแล้ว เหอๆ รออ่านฉบับต่อไป
ขอบคุณสำหรับเรื่องนิสิตครับ
open-mounthed smile

#1 By MazeaH on 2008-03-14 20:15